แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท เท่านั้น!!