เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow รุ่น 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗨𝗦𝗘 - แบบติดผนัง

 • ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 35 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด
 • คลีนอากาศในพื้นที่ได้ในระยะเวลา 60-120 นาที
 • เปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่ปล่อยโอโซน
 • ระดับเสียง 35-40 dB
 • ขนาด (ก×ย×ส) 100 × 200 × 1,000 (มม.)
 • น้ำหนัก 7 กิโลกรัม
 • แนะนำติดตั้งสูงจากพื้น 150-160 เซนติเมตร ไม่ควรมีวัสดุหรือสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ

฿22,900.00

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้านาน 1 ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดสินค้า นับจากวันที่ลงทะเบียนรับประกัน
กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย ภายใน 7 วัน หลังสั่งซื้อ สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ โดยอุปกรณ์ที่ติดไปกับสินค้าทั้งหมดต้องอยู่ครบ
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจาก

 • การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่
 • การชำรุด เสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแปลกปลอมตกค้าง ของเหลว ความชื้น กระแสไฟที่ไม่เสถียร หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 • การสึกหรอตามอายุการใช้งาน การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว, ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
  สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขรับประกัน หากเกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อม (บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซ่อม) โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง