บริษัท โซล-เอ็น เทค จำกัด แจ้งเกิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care254 Airflow” ภายใต้แบรนด์ โซล-เอ็น ในฐานะนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อคนไทยห่างไกลโรค

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเกิดจากคิดค้นและพัฒนาต่อยอดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา และได้รับการยอมรับระดับประเทศ เพื่อตอบโจทย์ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศทุกชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ที่สามารถใช้งานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัยเป็นรายแรกของไทย โดยได้มีการส่งเครื่องทดสอบในทุกมุม เพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จากสถาบันชั้นนำระดับสากลทั้งในแล็ปและพื้นที่จริงมากกว่า 7 สถาบัน

คุณมัตติกา เอาแสงดีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล-เอ็น เทค จำกัด ผู้ผลิตและคิดค้นนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมคนไทย ดูแลคนไทย” โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อหวังให้เครื่อง UV Care254 Airflow สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคและช่วยยกระดับด้านความปลอดภัยทางอากาศ  ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนคนไทยทุกคน ปลอดจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส และร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

สำหรับด้านประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ เครื่อง UV Care254 Airflow ผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ว่ามีอัตราการฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99.99% ด้วประสิทธิภาพที่สูงกว่าระดับมาตรฐาน 30 เท่า

ผ่านการยืนยันผลการทดสอบการนับจำนวนจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ยีสต์ รา) ในอากาศด้วยอัตรามากกว่า 90% จากสถาบันไบโอเทคหรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการลดและกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศ ในพื้นที่ห้องใช้งานจริง จากสถาบัน Intertek รวมทั้งจากผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันผลการทดสอบปริมาณรังสี UVC จากเครื่อง UV Care254 Airflow ที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส ในระยะใช้งานของตัวเครื่อง 

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น ทีมผู้คิดค้นได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ด้วยการออกแบบ UV Care254 Airflow ที่มีโครงสร้างปกป้อง 2 ชั้น ด้วยเหล็กไร้รอยต่อ และอะคริลิคหนา 3 มิลลิเมตร พร้อมนำส่งไปทดสอบที่สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านรังสีโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการ ยืนยันผลการทดสอบว่าไม่พบการรั่วไหลของรังสีขณะใช้งาน และปลอดก๊าชโอโซน 

นอกจากนี้เครื่อง UV Care254 Airflow ยังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (สคบ.) ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถเปิดใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ร่วมกับคน และสัตว์เลี้ยงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดต่างที่สำคัญ เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่มีข้อจำกัดในการห้ามสัมผัสโดยตรง และไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมด้วยนอกจากความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศแล้ว UV Care254 Airflow ยังได้รับการยืนยันผลการทดสอบคุณภาพอากาศอยู่ในขั้น ดี ถึง ดีมาก เมื่อเปิดใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow อย่างต่อเนื่อง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการผลิตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่ง UV Care254 Airflow เป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงในภาวะวิกฤติโรคระบาดทางอากาศ  ที่นอกจากจะสร้างประโยชน์คุณูปการให้กับคนไทยแล้ว ยังเชื่อว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow นี้จะสามารถสร้างชื่อให้ประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

โดยคุณมัตติกา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า

ด้านคุณฐิติวัฒน์ บรรจงกาลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด  ผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และเป็นผู้ทำการตลาดของนวัตกรรม UV Care254 Airflow กล่าวว่า 

UV Care254 Airflow เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยและพัฒนาจากคนไทย พร้อมทั้งมีการยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อมั่นว่าจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอน

UV Care254 Airflow เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99%  โดยทำลายลึกถึงระดับ DNA ของแบคทีเรีย และ RNA ของไวรัส ทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เสียบปลั๊ก เปิดสวิตช์ ก็พร้อมใช้งานได้ทันที และเป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ระบบปิด ที่ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ สำหรับคุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow สามารถใช้งานได้สองรูปแบบ

รูปแบบแรก เป็นแบบติดตั้งบนผนัง ที่ครอบคลุมพื้นที่อากาศในความสูงช่วงระยะหายใจของมนุษย์ และรูปแบบที่สอง เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ มีคุณสมบัติในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อในมุมอับของห้อง โดยเน้นเรื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ  ซึ่งในขณะนี้มีลูกค้าจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในเครื่อง UV Care254 Airflow อย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในวงการแพทย์และโรงพยาบาล นำร่องโดยโรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รวมถึงโรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้ติดตั้งเครื่อง UV Care254 Airflow บริเวณศูนย์บริการฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 20 เครื่อง เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามารับบริการ และเริ่มทยอยติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อดูแลคุณภาพอากาศภายในห้องพักแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยและประชาชน

ทางด้านผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย อย่าง “แสนสิริ” ได้มีการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow บริเวณโดยรอบสำนักงานขายทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมีเนียม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคให้ทั้งลูกบ้าน ลูกค้าและพนักงาน

และสำหรับผู้ประกอบการ ห้างร้าน เอสเอ็มอี ที่มีการติดตั้งเครื่อง UV Care254 Airflow ทางกู๊ดเทคฯ จะมีการออกใบ Certificate พร้อมสติกเกอร์ติดหน้าร้าน หรือบริเวณร้านค้า เพื่อรับรองว่าอากาศในพื้นที่นี้ ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโดย UV Care254 Airflow เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่นั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นเป็นการตอบรับต่ออุดมการณ์แรก ของการคิดค้นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ในการช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ร้านค้า และคนไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน